Grappling

Króciutka migawka z pierwszego kursu dla instruktorów z zakresu grapplingu.
Dziękuję za te doświadczenie!
Saario Academy, Warszawa, maj 2017.
A short snapshot from the first grappling instructors course.
Thank you for this experience!
Saario Academy, Warsaw, May 2017.

JB

Na zdrowie – stay healthy

Dobry trening samoobrony zaczyna się od mądrego treningu kondycyjnego. Czajnik jest jednym z moich ulubionych narzędzi!
Good selfdefence training begins with smart conditioning training. The kettlebell is one of my favorite tools!
JB

IRONKID :)

Młode pokolenie szlifuje jeden z filarów nowoczesnej samoobrony.
The young generation is grinding one of the pillars of modern self-defence.
JB

Budapest, II 2020

Piękny Budapeszt, kwatera główna Saario Academy na Węgrzech, czyli SA GYM, dowodzone przez Laszló Tóth. Dwa wydarzenia – kurs instruktorski IRONMAN GRAPPLING (IMG#1) dla osób, które spełniają wysokie kryteria stawiane przez organizację oraz ogólnodostępne warsztaty poświęcone samoobronie.
To był świetny czas i dużo nauki, także dla mnie! Dziękuję!

Beautiful Budapest, Saario Academy headquarters in Hungary, SA GYM, commanded by Laszló Tóth. Two events – IRONMAN GRAPPLING (IMG#1) instructor’s course for people who meet the high criteria set by the organization and public selfdefence workshops.
It was a great time and a lot of learning for me too! Thank You!

JB

IRONMAN GRAPPLING instruktor’s course, Budapest II 2020
SELFDEFENCE workshops, Budapest II 2020

X MP NoGi Jiu-Jitsu 2020

Płocki KlasykSkład już niedługo, bo w dniach 22-23.02.2020 weźmie udział w Mistrzostwach Polski NoGi Jiu-Jitsu, które odbędą się w Luboniu. Dla części ekipy będą to wyjątkowe zawody, ponieważ wystartują w nowych dla siebie dywizjach zaawansowania, po grudniowych promocjach! Trzymam kciuki Panowie!
The Płock ClassicSquad will participate in the NoGi Jiu-Jitsu Polish Championships that will take place in Luboń 22-23.02.2020. It will be an unique competition for part of the team because they will start in new advanced divisions after our December promotions! I keep my fingers crossed for You Gentlemen!

Classic BJJ Academy Płock / Saario Academy:
Przemysław Sójka
Piotr Zapaśnik
Sebastian Jakubiak
Mariusz Stankiewicz
Piotr Nartowski

JB

Uchwyt głowy – head holder

Kontrolując głowę kontrolujesz ciało? Może nie do końca, ale na pewno dobrze dopracowany uchwyt głowy przeciwnika, znacząco ułatwia sterowanie resztą ciała. Plus mamy do dyspozycji kilka naprawdę mocnych technik kończących!
By controlling the head, do you control the body? Maybe not entirely, but certainly a well-refined grip on the opponent’s head, significantly facilitates controlling the rest of the body. Plus we have some really strong finishing techniques at our disposal!
JB

Faixa preta III grau

20 lat praktyki jiu-jitsu, w tym ostatnie 11 pod okiem Joe Moreiry (8 stopień mistrzowski). Warto być wytrwałym w realizacji swoich pasji. Dziś, z rąk mojego nauczyciela, zostałem promowany na 3 stopień mistrzowski BRAZYLIJSKIEGO JIU-JITSU!
20 years of jiu-jitsu practice, including the last 11 under the guidance of Joe Moreira (8th grade master). It is worth being persistent in realizing your passions. Today, from the hands of my teacher, I was promoted to the 3rd degree of BRAZILIAN JIU-JITSU black belt!
JB