Maximus FC Ustroń

Łukasz I belka na niebieskim pasie, Rafał II belka na białym i Marta I belka na białym! To zawsze wielka satysfakcja wnosić coś pozytywnego w życie innych ludzi! Dziękuję i gratuluję!
Łukasz 1st stripe on his blue belt, Rafał 2nd stripe on white and Marta 1st on white! It is always a great satisfaction to bring something positive to other people’s lives! Thank you and congratulations
JB

Grappling

Króciutka migawka z pierwszego kursu dla instruktorów z zakresu grapplingu.
Dziękuję za te doświadczenie!
Saario Academy, Warszawa, maj 2017.
A short snapshot from the first grappling instructors course.
Thank you for this experience!
Saario Academy, Warsaw, May 2017.

JB

Na zdrowie – stay healthy

Dobry trening samoobrony zaczyna się od mądrego treningu kondycyjnego. Czajnik jest jednym z moich ulubionych narzędzi!
Good selfdefence training begins with smart conditioning training. The kettlebell is one of my favorite tools!
JB

IRONKID :)

Młode pokolenie szlifuje jeden z filarów nowoczesnej samoobrony.
The young generation is grinding one of the pillars of modern self-defence.
JB

Budapest, II 2020

Piękny Budapeszt, kwatera główna Saario Academy na Węgrzech, czyli SA GYM, dowodzone przez Laszló Tóth. Dwa wydarzenia – kurs instruktorski IRONMAN GRAPPLING (IMG#1) dla osób, które spełniają wysokie kryteria stawiane przez organizację oraz ogólnodostępne warsztaty poświęcone samoobronie.
To był świetny czas i dużo nauki, także dla mnie! Dziękuję!

Beautiful Budapest, Saario Academy headquarters in Hungary, SA GYM, commanded by Laszló Tóth. Two events – IRONMAN GRAPPLING (IMG#1) instructor’s course for people who meet the high criteria set by the organization and public selfdefence workshops.
It was a great time and a lot of learning for me too! Thank You!

JB

IRONMAN GRAPPLING instruktor’s course, Budapest II 2020
SELFDEFENCE workshops, Budapest II 2020

X MP NoGi Jiu-Jitsu 2020

Płocki KlasykSkład już niedługo, bo w dniach 22-23.02.2020 weźmie udział w Mistrzostwach Polski NoGi Jiu-Jitsu, które odbędą się w Luboniu. Dla części ekipy będą to wyjątkowe zawody, ponieważ wystartują w nowych dla siebie dywizjach zaawansowania, po grudniowych promocjach! Trzymam kciuki Panowie!
The Płock ClassicSquad will participate in the NoGi Jiu-Jitsu Polish Championships that will take place in Luboń 22-23.02.2020. It will be an unique competition for part of the team because they will start in new advanced divisions after our December promotions! I keep my fingers crossed for You Gentlemen!

Classic BJJ Academy Płock:
Przemysław Sójka
Piotr Zapaśnik
Sebastian Jakubiak
Mariusz Stankiewicz
Piotr Nartowski

JB