Miesięczne archiwum: Marzec 2020

JIU-JITSU

Młode pokolenie szlifuje jeden z filarów nowoczesnej samoobrony.
The young generation is grinding one of the pillars of modern self-defence.
JB

Budapest, II 2020

Piękny Budapeszt, kwatera główna Saario Academy na Węgrzech, czyli SA GYM, dowodzone przez Laszló Tóth. Dwa wydarzenia – kurs instruktorski IRONMAN GRAPPLING (IMG#1) dla osób, które spełniają wysokie kryteria stawiane przez organizację oraz ogólnodostępne warsztaty poświęcone samoobronie.
To był świetny czas i dużo nauki, także dla mnie! Dziękuję!

Beautiful Budapest, Saario Academy headquarters in Hungary, SA GYM, commanded by Laszló Tóth. Two events – IRONMAN GRAPPLING (IMG#1) instructor’s course for people who meet the high criteria set by the organization and public selfdefence workshops.
It was a great time and a lot of learning for me too! Thank You!

JB

IRONMAN GRAPPLING instruktor’s course, Budapest II 2020
SELFDEFENCE workshops, Budapest II 2020