Grappling

Króciutka migawka z pierwszego kursu dla instruktorów z zakresu grapplingu.
Dziękuję za te doświadczenie!
Saario Academy, Warszawa, maj 2017.
A short snapshot from the first grappling instructors course.
Thank you for this experience!
Saario Academy, Warsaw, May 2017.

JB