IRONKID :)

Młode pokolenie szlifuje jeden z filarów nowoczesnej samoobrony.
The young generation is grinding one of the pillars of modern self-defence.
JB