Joe Moreira 1-2.02.2020

Bez niespodzianek – jak zawsze kilka istotnych detali do kolekcji!
No surprises – as always, some important details for the collection!
JB