Ucieczki – Escapes

Budapest, II 2020

Ucieczki z niebezpiecznych pozycji. Cztery reguły i cztery zasady…
Escaping from dangerous positions. Four rules and four principles…
JB