Wymach – Swing

Szlifowanie Wymachu. Ćwiczenie doskonałe?
Mastering the Swing. The perfect exercise?
JB